GOŁDAP. Spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną Szlachetną Paczkę w rejonie gołdapskim odbyło się dziś wieczorem w szkole muzycznej. Lider rejonu Paweł Iwanowski przedstawił w liczbach, jak wyglądała akcja na naszym terenie.

Łącznie do otrzymania pomocy zgłoszone zostały 34 rodziny. Po weryfikacji znaczna część jednak odpadła. To dlaczego, że założeniem akcji jest niesienie pomocy do osób naprawdę jej potrzebujących, przede wszystkim dawania przysłowiowej wędki, a nie ryby. Pomoc ma dotrzeć do prawdziwej biedy, tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. Do pomocy w ramach Szlachetnej Paczki w 2018 roku ostatecznie zakwalifikowano 14 rodzin. Łączna wartość przekazanych paczek wyniosła 49864zł.

  • średnia wartość przekazanych rodzinom paczek: 3561zł (średnia krajowa 2824zł)
  • najniższa liczba darczyńców tworzących paczkę dla rodziny: 7
  • najwyższa liczba darczyńców tworzących paczkę dla rodziny: 500
  • liczba osób, które łącznie wzięły udział w przygotowaniu paczek: 1105
  • liczba osób przeprowadzających i koordynujących akcję w Gołdapi: 18 (wolontariusze SuperW 15, pomocnik ds. opisów 1, wolontariusz wspomagający 1, lider rejonu 1)

Lider rejonu Paweł Iwanowski przekazał wolontariuszom przeprowadzającym i koordynującym akcję podziękowania i upominki. Osobom i firmom wspierającym akcję przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy. W czasie podsumowania wyświetlone zostały zdjęcia, które pokazywały, jak przebiegała ubiegłoroczna akcja. Był występ artystyczny, tort. Były wspomnienia i chwile wzruszenia. Paweł Iwanowski wyraził nadzieję, że wszystkie osoby wspierające akcję w 2018 roku wezmą w niej udział również w bieżącym roku.

 

 


Wyszukiwarka

Loading