GOŁDAP. Odprawa podsumowująca rok 2018 odbyła się dziś w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Oprócz gołdapskich strażaków uczestniczyli w niej również zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie Michał Kamieniecki, starosta Marzanna Wardziejewska, wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, zastępca burmistrza Gołdapi Jacek Morzy i prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Ciołek.

Podsumowania minionego roku dokonał komendant powiatowy PSP w Gołdapi Wojciech Szczepanik. W roku 2018 gołdapska straż pożarna odnotowała 513 zdarzeń (2017r. - 505): 162 pożary (2017r. - 111), 329 miejscowe zagrożenia (2017r. - 373) i 22 alarmy fałszywe (2017r. - 21) . Jak więc widać, nastąpił nieznaczny wzrost interwencji w stosunku do roku poprzedniego.

W ubiegłym roku zrealizowany został trzeci etap budowy strażnicy w Gołdapi. Nieco ponad dwa miliony złotych przeznaczono m.in. na wykonanie wielofunkcyjnego boiska, wykonanie 814 metrów kwadratowych placu manewrowego (dojazd do wybudowanych w latach poprzednich garaży), wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Zaproszeni goście przekazali strażakom podziękowania za ich pracę. Starosta Marzanna Wardziejewska obiecała pomoc i wsparcie przy dalszych planowanych inwestycjach. Wójt Ryszard Zieliński zwrócił uwagę na bardzo poważny problem tj. coraz mniejsze zainteresowanie ochotniczymi strażami pożarnymi. Jego zdaniem może się zdarzyć tak, że za kilka czy kilkanaście lat będziemy mięli piękne remizy, dobry sprzęt, a zabraknie strażaków ochotników. Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Michał Kamieniecki podkreślił zaś fakt, że gołdapscy strażacy utrzymują zawsze doskonałą gotowość bojową, jedną z najlepszych w województwie, co wykazują przeprowadzane kontrole.

 

 
Wyszukiwarka

Loading