GOŁDAP. Rada powiatu uchwaliła dziś budżet powiatu na 2019 rok. Za było 13 radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie brali udziału nieobecni na sesji: Marian Podziewski i Leszek Retel.

Dochody planowane są w wysokości 43.631.269,63zł, w tym bieżące 30.477.096,99zł i majątkowe 13.154.172,64zł. Wydatki planowane są w wysokości 47.078.846,63zł, w tym bieżące 30.472.199,07zł i majątkowe 16.606.647,56zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.447.577zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie jednego miliona złotych oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w wysokości 2.447.577zł.

Projekty budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej wcześniej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie i komisja rady ds. budżetu.

 

 
Wyszukiwarka

Loading