POWIAT GOŁDAPSKI. Międzynarodowa kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec kobiet” symbolizowana białą wstążką trwała od 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku. Miała na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie kwestii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Kampania służy wzmocnieniu współpracy lokalnych struktur w celu okazywania sprzeciwu wobec przemocy.

Tegoroczna akcja z udziałem gołdapskich policjantów prowadzona była w ramach projektu „On, ty i ja - razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego”. Włączyli się do niej pracownicy OPS w Gołdapi, gminne zespoły interdyscyplinarne z Gołdapi, Dubeninek i Bań Mazurskich, żołnierze z jednostki wojskowej oraz młodzież szkolna. Przez cały czas trwania akcji pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gołdapi rozdawali ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet oraz przypinali symboliczne białe wstążki mężczyznom w instytucjach samorządowych oraz na ulicach miasta. Przez 16 dni trwania kampanii w Gołdapi nie zabrakło m.in. pogadanek na temat przemocy w szkołach, był również dzień otwarty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi. W ramach dyżuru członkowie: gminnego zespołu interdyscyplinarnego, OPS w Gołdapi i policjanci udzielali osobom pokrzywdzonym kompleksowych informacji w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

7 grudnia na targowicy miejskiej w Gołdapi zostało wykonane zdjęcie - „żywy” symbol białej wstążki. W tegorocznej akcji udział wzięli: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, żołnierze 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gołdapi, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi, uczniowie z Dubeninek, ZSZ w Gołdapi oraz mieszkańcy miasta. Wszyscy ustawili się w kształt wstążki.Międzynarodowa kampania „Biała Wstążka” odbywająca się w ramach działań „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet” odbywa się nieprzerwanie od 1991 roku w terminie od 25 listopada do 10 grudnia. Początek kampanii to przypadający na 25 listopada Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętniający zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal w 1960 roku w Republice Dominikany. Natomiast 6 grudnia to dzień upamiętniający wydarzenia z 1989 roku, kiedy to w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet i ranił 13 bo, jak tłumaczył, nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kanadyjczycy — w geście protestu i solidarności z ofiarami ataku — wybrali na symbol kampanii białą wstążkę, znak niewinności i obiecali, że będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet: fizycznej, psychicznej i seksualnej. Dzień zamykający kampanię, czyli 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który jest symbolem podkreślającym że przemoc wobec kobiet jest jednocześnie łamaniem podstawowych praw ludzi. Akcja „Biała Wstążka” ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie kwestii przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Jednocześnie celem kampanii jest zjednoczenie lokalnych struktur we wspólnej pracy na rzecz aktywnego sprzeciwu wobec przemocy oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami po to, aby powstrzymać przemoc wobec kobiet.
ON, TY I JA- RAZEM NA SZLAKU BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOŁDAPSKIEGO
Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
 

 
Wyszukiwarka

Loading