GOŁDAP. Senator Małgorzata Kopiczko, burmistrz Tomasz Luto oraz jego zastępca Jacek Morzy spotkali się dziś w hotelu Ventus z przedstawicielami firm działających w gołdapskiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozmawiano m.in. o zmianie granic strefy uzdrowiskowej C, z której niedawno wyłączono teren SSSE. Starania o zmianę granic trwały od pewnego czasu, a duży udział w pozytywnym zakończeniu tego procesu - co podkreślił Jacek Morzy - miała właśnie senator Małgorzata Kopiczko. Zmiana ta pozwoli rozwijać się firmom działającym w specjalnej strefie, co przełoży się na kolejne nowe miejsca pracy.

W czasie spotkania przedsiębiorcy przedstawili senator bolączki, z jakimi się borykają. Poruszono też tematy związane m.in. z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 651, krajowej nr 65, a także przywróceniem połączeń kolejowych do Gołdapi.

Małgorzata Kopiczko korzystając z okazji przekazała na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Leszka Retla gratulacje z okazji niedawno obchodzonego jubileuszu 50-lecia istnienia kierowanej przez niego placówki.

 

 
Wyszukiwarka

Loading