GOŁDAP. Grupa Rowerowa Gołdap zachęca do podpisania internetowej petycji w spawie budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 651. Zostanie ona później przekazana na ręce dyrektora ZDW w Olsztynie.

Po protestach grupy mieszkańców Gołdapi, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach modernizacji DW651 nie będzie modernizował ulic na terenie miasta. Z pieniędzy, które miały być na to przeznaczone, mogłaby być sfinansowana właśnie droga rowerowa wzdłuż DW651.

Aby podpisać petycję, należy wejść na stronę

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_budowy_cieki_rowerowej_wzdu_dw651

i wypełnić pola w części „Podpisz petycję”.

treść petycji


Szanowny Panie Dyrektorze!

My, podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma: członkowie grupy Rowerowa Gołdap oraz mieszkańcy Gołdapi, Jurkiszek, Galwieć, Pluszkiejm, Dubeninek, Żytkiejm i pozostałych miejscowości leżących przy drodze wojewódzkiej 651, a także sympatycy jazdy rowerowej, preferujący rower nad inne środki lokomocji, zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą o budowę ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Botkuny (gmina Gołdap) i Żerdziny (gmina Dubeninki) w pasie drogi wojewódzkiej nr 651.

 

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że stanie się to jednocześnie z planowaną przebudową DW651. Inwestycja ta nie dość, że ułatwi życie mieszkańcom okolicy, licznie dojeżdżającym m.in. do pracy i szkoły, to jeszcze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie tylko rowerzystów, ale także kierowców i pieszych.


 

Obecnie droga rowerowa lub pieszo-rowerowa wzdłuż DW651 istnieje tylko na krótkim odcinku w Botkunach, od Kiepojć do skrzyżowania w kierunku Stańczyków oraz tuż przed granicą województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Są one częścią szlaku rowerowego Green Velo, przebiegającego łącznie przez pięć województw. Pozostała część szklaku Green Velo przez wschodnią część gminy Gołdap i gminę Dubeninki przebiega w większości daleko od zabudowań, po polnych, często zniszczonych przez ciężki sprzęt drogach. Ze względu na niedostosowanie szlaku do rowerów turystycznych, turyści i miejscowi rekreacyjni rowerzyści wybierają częściej jazdę po drodze nr 651, co przy obecnym, a także w przyszłości zwiększonym ruchu wystawia ich na niebezpieczeństwo.


 

Za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy rowerowej przemawia również istniejąca rzeczywistość, nie tylko ta turystyczna. W wielu przypadkach to rower jest jedynym dostępnym środkiem lokomocji na krótszych odcinkach, gdyż komunikacja autobusowa na tej trasie w ostatnich kilku latach została zredukowana niemal całkowicie.


 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie tak i w Polsce stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych. Również w naszym kraju tendencja ta ma charakter wzrostowy. Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Dyrektor uzna za zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające - wnosimy jak na wstępie.

 

 
Wyszukiwarka

Loading