GOŁDAP. 5 listopada o godz. 17:00 Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na teatr przy stoliku w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym.

Autorka scenariusza Wiesława Szymańska buduje opowieść o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, jak również działaczy społecznych i politycznych. Spoiwem łączącym teksty autorów z różnych epok m. in. Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Rydla, Piłsudskiego, Hemara, Tuwima, Orzeszkowej, Baczyńskiego i Jana Pawła II) są przejmujące i aktualne w swej historyczno-literackiej diagnozie pieśni wybitnego barda Jacka Kaczmarskiego. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność.

Czytać i śpiewać będą: Wiesława Szymańska i wymiennie: Marian Czarkowski oraz Grzegorz Gromek – aktorzy z Teatru im. Jaracza w Olsztynie.

BP w Gołdapi

 

 
Wyszukiwarka

Loading