SUWAŁKI/GOŁDAP. Andrzej Tobolski za swoje słowa po raz kolejny był stroną rozprawy w trybie wyborczym, tym razem z wniosku Grażyny Sendy.

W wydanym dziś postanowieniu Sąd Okręgowy w Suwałkach zakazał Andrzejowi Tobolskiemu dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących Grażyny Sendy, jakoby to ona sama miała zarejestrować się jako kontakt operacyjny SB. Ma ją pisemnie przeprosić oraz opublikować sprostowanie na jednym z portali. Postanowienie jest nieprawomocne. Andrzejowi Tobolskiemu przysługuje prawo złożenia zażalenia.

 

 
Wyszukiwarka

Loading