GMINA GOŁDAP. PWiK w Gołdapi realizuje kolejne inwestycje na terenie gminy Gołdap. W Niedrzwicy i Jeziorkach Małych powstaje sieć wodociągowa, w Gołdapi w ulicach Pod Piękną Górą i Konstytucji 3 Maja kładziona jest sieć wodno-kanalizacyjna.

- W pierwszej kolejności prace rozpoczęto od terenów wiejskich, ponieważ do tej pory mieszkańcy miejscowości Jeziorki Małe oraz części miejscowości Niedrzwica, pomimo wieloletnich starań nie mieli dostępu do bieżącej wody - informuje zarząd gminnej spółki. - Ze względu na sprzyjającą aurę pogodową roboty sprawnie posuwają się naprzód i budowa sieci wodociągowych w tych miejscowościach powoli zbliża się ku końcowi. W niedługim czasie wykonawca rozpocznie prace w mieście w ulicach  Pod Piękną Górą oraz Konstytucji 3 Maja.

Inwestycje powinny zostać zrealizowane do połowy grudnia br. Środki na nie w wysokości 874.999,81 złotych  + VAT pochodzą z budżetów PWiK oraz gminy Gołdap.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada też kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniami na budowę dla kolejnych sieci wodociągowych. W następnych etapach będą wodociągowane: Jeziorki Wielkie, Główka, Gieraliszki, Wiłkajcie, Somaniny i Pietraszki. Dzięki temu w niedługim czasie niemal 100% odbiorców na terenie gminy Gołdap będzie miało dostęp do bieżącej wody.

 

 
Wyszukiwarka

Loading