7. Proszę wymienić działania i zachowania obecnego samorządu gminy Gołdap (w kadencji 2014-2018), które ocenia pan / pani pozytywnie.

 

WOJCIECH HOŁDYŃSKI, KWW Wspólna Gołdap:

Według mojej opinii do działań i zachowań pozytywnych obecnego samorządu Gminy Gołdap (w kadencji 2014-2018) zaliczyłbym:

  • przyjęcie programu dotacji przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • dofinansowanie wymiany starych pieców co lub podłączeń do miejskiego źródła ciepła,
  • obniżenie podatku od środków transportowych,
  • wprowadzenie programu szczepień przeciwko meningokokom i grypie,
  • oczyszczenie jeziora Gołdap,
  • prowadzenie inwestycji z RPO Warmia i Mazury przeznaczonych na uzdrowisko,
  • realizacja inwestycji z Cittaslow.

 

TOMASZ RAFAŁ LUTO, KWW Nasza Gołdap:

Pozytywnym akcentem jest to, że rada nie ingerowała zbyt mocno w projektowany przeze mnie budżet, dlatego udało się doprowadzić do wielu ważnych inwestycji oraz ustabilizować niezbyt korzystną na początku kadencji kondycję naszych finansów.

 

WIOLETTA MARIA ANUSZKIEWICZ, KWW "Gołdap - Dobro Wspólne":

nie udzialiła odpowiedzi

 

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ, KW PiS:

nie udzielił odpowiedzi

 

ANDRZEJ ADAM PIANKA, KWW Aktywna Gołdap: 

nie udzielił odpowiedzi

 


8. Proszę wymienić działania i zachowania obecnego samorządu gminy Gołdap (w kadencji 2014-2018), które ocenia pan / pani negatywnie.

 

WOJCIECH HOŁDYŃSKI, KWW Wspólna Gołdap:

Według mojej opinii do działań i zachowań negatywnych obecnego samorządu Gminy Gołdap (w kadencji 2014-2018) zaliczyłbym:

  • brak konstruktywnej współpracy między organem zarządzającym a uchwałodawczym i podział Rady Miejskiej na „oni” i „my”,
  • brak reakcji i przyzwolenie na oczernianie radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  • wielokrotne powierzanie radnym różnych stanowisk w samorządzie oraz rezygnacja przez nich z mandatu radnego.

 

TOMASZ RAFAŁ LUTO, KWW Nasza Gołdap:

Ostatnie cztery lata to okres ciężkiej pracy. Nie było łatwo zarządzać samorządem, nie mając większości głosów w radzie miejskiej, a w wielu przypadkach był to często niezrozumiały dla mnie opór w stosunku do ciekawych i potrzebnych mieszkańcom inicjatyw. Mam wręcz wrażenie, że niektórym radnym bardziej chodziło o zabezpieczenie własnych, a nie mieszkańców potrzeb. Żałuję, że nie miałem możliwości wdrożenia kilku pomysłów oszczędnościowych, które w konsekwencji dałyby możliwość realizowania większego zakresu inwestycji.

 

WIOLETTA MARIA ANUSZKIEWICZ, KWW "Gołdap - Dobro Wspólne":

nie udzialiła odpowiedzi

 

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ, KW PiS:

nie udzielił odpowiedzi

 

ANDRZEJ ADAM PIANKA, KWW Aktywna Gołdap: 

nie udzielił odpowiedzi

 


9. Jak z perspektywy czasu ocenia pan/ panii 24-letnią pracę Marka Mirosa na stanowisku burmistrza Gołdapi?

 

WOJCIECH HOŁDYŃSKI, KWW Wspólna Gołdap:

Pozytywnie. Świadczą o tym przedsięwzięcia, które tworzą naszą lokalną rzeczywistość: przejście graniczne, uzdrowisko, specjalna strefa ekonomiczna, odzyskanie powiatu, utrzymanie jednostki wojskowej. To są miejsca pracy, to są środki finansowe często budżetowe transferowane do nas z budżetu centralnego. Przemawia za tym też to, że Gołdap była jednym z liderów w wykorzystywaniu środków unijnych. Ponadto wielokrotnie słyszałem, będąc w Olsztynie czy Warszawie pozytywne opinie na temat Pana Marka Mirosa i gołdapskiego samorządu. Jestem dumny z miejsca, gdzie mieszkam i wiem, że Gołdap osiągnęła jako stosunkowo małe miasto położone na peryferiach duży sukces. Nie można tego zmarnować.

 

TOMASZ RAFAŁ LUTO, KWW Nasza Gołdap:

Uważam, że dobrze się stało, iż przez ten okres zostały wdrożone koncepcje sprzed wielu lat, np. przejście graniczne, co do którego budowy pierwsze porozumienie było podpisane pomiędzy rządem PRL, a rządem ZSRR, o ile się nie mylę już w latach 70 ubiegłego wieku. Kolejną dobrą koncepcją było wdrożenie pomysłu z początków XX wieku, czyli zagospodarowanie naszych terenów pod działalność sanatoryjną, uzdrowiskową. Potrzebny kierunek wypracowali także poprzedni samorządowcy co do SSSE (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

Natomiast co do krytyki, uważam, że nie powinniśmy patrzeć wstecz, tylko iść do przodu, także sobie na nią nie pozwolę.

 

WIOLETTA MARIA ANUSZKIEWICZ, KWW "Gołdap - Dobro Wspólne":

nie udzialiła odpowiedzi

 

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ, KW PiS:

nie udzielił odpowiedzi

 

ANDRZEJ ADAM PIANKA, KWW Aktywna Gołdap: 

nie udzielił odpowiedzi

 


10. Czy jeśli burmistrzem Gołdap zostanie inna osoba to czy deklaruje pan / pani współprace z nim dla dobra mieszkańców gminy Gołdap?

 

WOJCIECH HOŁDYŃSKI, KWW Wspólna Gołdap:

Tak, deklaruję współpracę z nowym burmistrzem, bez względu na to czy zostanę radnym czy nie. Uważam, że współpraca jest najlepszą drogą do rozwoju lokalnego i dobrego życia mieszkańców. Z moim kontaktów przedwyborczych jednoznacznie wynika, że ludzie oczekują normalności i współpracy dla dobra ogółu. Po to jesteśmy przecież wybierani.

 

TOMASZ RAFAŁ LUTO, KWW Nasza Gołdap:

Jeśli będzie taka wola, to oczywiście, że tak.

 

WIOLETTA MARIA ANUSZKIEWICZ, KWW "Gołdap - Dobro Wspólne":

nie udzialiła odpowiedzi

 

ANDRZEJ JUCHNIEWICZ, KW PiS:

nie udzielił odpowiedzi

 

ANDRZEJ ADAM PIANKA, KWW Aktywna Gołdap: 

nie udzielił odpowiedzi

 

 

 
Wyszukiwarka

Loading