GOŁDAP. W sierpniu 2013 roku zaczął w Gołdapi funkcjonować Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom”. W miniony piątek placówka świętowała swoje pięciolecie. Uroczystość odbyła się w ośrodku OHP. Wzięli w niej udział kadra i podopieczni „Słonecznego Domu”, przedstawiciele zaprzyjaźnionych podobnych ośrodków z regionu a także przedstawiciele władz samorządowych.

Dyrektorem placówki od początku jest Marcin Białous. Na początku uroczystości wierszem, który sam przygotował, przypomniał historię „Słonecznego Domu”. Później podziękował za dotychczasową współpracę pracownikom, podopiecznym i przedstawicielom władz, po czym odebrał gratulacje i życzenia od zaproszonych gości. Część oficjalną zakończyło przedstawienie przygotowane przez uczestników zajęć w ŚDS.

Częścią nieoficjalną jubileuszu była wspólna zabawa, w której udział wzięli kadra i podopieczni „Słonecznego Domu” oraz goście z innych ośrodków, którzy przyjechali na jubileusz.Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi to placówka dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne lub też dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Wyłączone są osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

ŚDS „Słoneczny Dom” zapewnia:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowym
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
  • poradnictwo psychologiczne
  • pomoc w załatwianiu prac urzędowych
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków
  • terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację
  • transport z miejsca zamieszkania
  • ciepły posiłek
  • miłą atmosferę, pomocną dłoń, otwarte serca, życzliwość i zrozumienie

Aktualnie z usług ŚDS w Gołdapi korzystają 43 osoby.

 

 
Wyszukiwarka

Loading