GOŁDAP. Gmina Gołdap planuje zakupić jeszcze w tym roku 10 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Przewidywana wartość zamówienia to 1.735.500 złotych, płatność ma nastąpić w roku 2019. Na wniosek burmistrza rada miejska na nadzwyczajnym posiedzeniu wprowadziła w ubiegłym tygodniu do budżetu nowe zadanie pod nazwą „Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap”.

Burmistrz planuje wystąpić z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o bezzwrotne wsparcie tej inwestycji. Czas na to jest do 30 września. Nie wiadomo jednak czy i w jakiej kwocie uda się je uzyskać. Jednym z warunków, by taki wniosek złożyć jest wstępne znalezienie firm, które będą w stanie oczekiwane mieszkania sprzedać.

W kolejnych latach gmina będzie kupować następne mieszkania. Łącznie w latach 2019-2024 na ten cel ma być wydane prawie 10,5 miliona złotych.

 

 
Wyszukiwarka

Loading