GOŁDAP. Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny przyznało stypendia w ramach programu „Aktywny Student”. Otrzyma je 7 studentów z terenu powiatu gołdapskiego.

Stypendia w ramach programu „Aktywny Student” są stypendiami rozwojowymi, a otrzymują je studenci pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy oprócz dobrych wyników w nauce są aktywni społecznie, mają osiągnięcia sportowe, kulturalne czy naukowe wykraczające poza zakres studiów. Stypendium wynosi 380zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. Dziękujemy tegorocznym dobroczyńcom za przekazanie środków na fundusz stypendialny. Dziękujemy: gminie Gołdap, powiatowi gołdapskiemu, gminie Dubeninki, osobom prywatnym oraz osobom przekazującym 1%. To dzięki naszym darczyńcom możemy pomagać uzdolnionej i aktywnej młodzieży.

Zbigniew Mieruński, prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, koordynator funduszu stypendialnego

W roku akademickim 2018/2019 stypendia otrzymają: Katarzyna Agnieszka Forysiak, Piotr Pastuszyński, Dominika Krupińska, Lilianna Korenkiwicz, Kornelia Korenkiewicz, Patrycja Urszula Dąbrowska i Ewa Ejsmont. Gratulujemy! (GFL)

 

 
Wyszukiwarka

Loading