GOŁDAP. Komisarz wyborczy wydał 24 sierpnia postanowienie w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze i ustalił ich granice.

Nowy podział to pokłosie zmian w podziale miasta Gołdap na jednostki pomocnicze (osiedla, odpowiedniki sołectw na terenach wiejskich), jakie najpierw 16 lipca, a następnie 20 lipca dokonała rada miejska. Włodarze zlikwidowali wówczas podział miasta na 8 osiedli i w ich miejsce utworzyli 6 (jedno zamieszkałe zaledwie przez 31 osób, w pozostałych mieszka od 1,6 do 3,4 tysiąca osób). Dodatkowo częśc budynków w mieście nie została objęta nowym podziałem.  Po zmianie tej rada nie podzieliła gminy na nowe okręgi, co powinna była uczynić, więc zrobił to komisarz wyborczy.

Zgodnie z decyzją komisarza do rady miejskiej wybranych zostanie 9 radnych z terenu miasta i 6 z terenu wiejskiego gminy Gołdap. 

 

 
Wyszukiwarka

Loading