GOŁDAP. Wkrótce rozpocznie się kolejny, trzeci już etap budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 7 sierpnia.

W ramach zleconych prac wykończony ma być dobudowany kilka lat wcześniej budynek, w którym znajdują się stanowiska naprawcze pojazdów, myjnia samochodów ciężarowych oraz zaplecze socjalne dla strażaków. Ponadto z kostki zostanie ułożony plac manewrowy od strony ul. Wojska Polskiego, umożliwiający wyjazd i wjazdu do tegoż budynku. Wykonane mają też być kanalizacja deszczowa oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Wartość robót to 2.031.484,32 złotych. Mają one być wykonane do 7 grudnia br.

Do wykonania w przyszłości pozostaną jeszcze ogrodzenie i oświetlenie terenu, a także drugi wyjazd z posesji straży od strony ul. Konstytucji 3 Maja.

 

 
Wyszukiwarka

Loading