GOŁDAP. Pracownia fotografii „Gniazdo” w Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do udziału w I Gołdapskim Biennale Fotografii.

Cztery poprzednie edycje konkursu fotograficznego pn. „Nasze gołdapskie” dały dużą ilość doświadczeń w organizacji konkursu, a także zaowocowały pracami na bardzo wysokim poziomie. Do udziału w konkursie „Nasze gołdapskie” dopuszczane były prace wykonane jedynie na obszarze powiatu gołdapskiego.

Nowy konkurs - I Gołdapskie Biennale Fotografii - dopuszcza do udziału fotografie wykonane w dowolnym miejscu naszego globu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich fotografujących, bez ograniczeń wiekowych i aktywnej twórczej postawy. Zapraszamy do poszukiwań nowych środków wyrazu artystycznego opisujących otaczającą rzeczywistość, a także ludzi, idei, doznań i wrażeń. Nowa formuła konkursu zachęca do poszukiwań w obszarze struktury obrazu fotograficznego, a także rejestracji czasu i miejsca, w którym żyjemy z uwzględnieniem osobistego stosunku autora do rzeczywistości.

Dom Kultury w Gołdapi

 

 
Wyszukiwarka

Loading