Loading


GOŁDAP. Rada miejska w Gołdapi zmieniła wysokość miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Gołdapi. Uchwałę w tej sprawie włodarze podjęli 20 lipca na nadzwyczajnej sesji, zwołanej na wniosek 9 radnych, w większości z klubu Gospodarni Razem.

W takcie obrad zgłoszono dwie propozycje nowego wynagrodzenia. Przewodniczący Andrzej Pianka zaproponował je w wysokości 8814zł brutto, zaś radna Celina Ostrowska w wysokości 10284zł. Przewodniczący poddał oddzielnie obie propozycje pod głosowanie, obie uzyskały poparcie radnych (wyniki głosowań: 7-3-1 i 4-3-4). Andrzej Pianka stwierdził jednak, że przeszła tylko jego propozycja i jego kwoty zostały wpisane do uchwały, która została chwilę później przez radę przyjęta.

Kilka minut po głosowaniu okazało się, że po zsumowaniu składowych wynagrodzenia burmistrza zaproponowanych przez Andrzeja Piankę wychodzi suma 9814zł, a nie jak wcześniej mówiono 8814zł. Przewodniczący zarządził najpierw krótką przerwę, a po wznowieniu obrad była reasumpcja głosowania na uchwałą. Podobnie jak za pierwszym razem, uzyskała ona poparcie większości radnych.

Wynagrodzenie w nowej wysokości 9814zł brutto obowiązuje od 1 lipca br. Jest niższe od dotychczasowego o ponad 1,3 tysiąca złotych brutto.