Loading


GOŁDAP. Po trzech stronach pl. Zwycięstwa: północnej, południowej i zachodniej staną wkrótce parkometry. Staną, bo ich montaż został zapisany w projekcie dotyczącym modernizacji centrum miasta.

Póki co kierowcy nie będą musieli płacić za postój. Ostateczna decyzja, czy wprowadzić opłaty za parkowanie, należy bowiem do rady miejskiej. To rada również musiałaby zdecydować o wysokości opłat. Wydaje się mało prawdopodobne, by włodarze zdecydowali się utworzenie strefy płatnego parkowania przed najbliższymi wyborami samorządowymi. Wykluczyć tego jednak nie można, obecna rada jest bowiem w swoich decyzjach coraz częściej nieprzewidywalna. Burmistrz Gołdapi póki co również nie podjął decyzji, czy z własnej inicjatywy będzie przedstawiał radzie projekt uchwały w tej sprawie.