Loading


OLSZTYN. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek podpisał wczoraj umowę z wicewojewodą wamińsko-mazurskim Sławomirem Sadowskim o dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy ulic powiatowych w Gołdapi: Małej, Cichej i Zielonej. Szacowana wartość inwestycji to 1.730.722zł, z czego dotacja przyznana z budżetu państwa wynosi 1.040.898zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi