Loading


GOŁDAP/BOTKUNY. Na realizację projektów w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego na terenie wiejskim zabezpieczono w budżecie 49.500zł. Łącznie do gminy wpłynęły trzy. W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali do realizacji projekt Grzegorza Olszewskiego. Dotyczy on wykonania asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 270 metrów Botkunach.

Koszt tej inwestycji według wnioskodawcy wynieść miał 49.495zł. Życie brutalnie zweryfikowało to założenie. W ramach ogłoszonego przez burmistrza przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta. Firma Justyny Świtaj zaproponowała cenę ponad trzy razy wyższą, niż przewidywał Grzegorz Olszewski. Za wykonanie inwestycji chce bowiem prawie 153 tysiące złotych. Inwestycja najprawdopodobniej nie dojdzie więc do skutku.