WARSZAWA. Trzy projekty złożone przez samorządy z powiatu gołdapskiego otrzymają dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 018-2020”. Łącznie złożonych zostało 268 lokalnych projektów, z czego dofinansowanie w wysokości 5.999.146 złotych otrzyma 111 z nich. Lista została już zatwierdzona przez MSWiA.

 • cel szczegółowy nr 3 - przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
  wnioskodawca: Powiat Gołdapski
  tytuł projektu: Razem pod parasolem prawa - II edycja
  wnioskowana kwota: 72.120zł
 • cel szczegółowy nr 4 - edukacja dla bezpieczeństwa
  wnioskodawca: Gmina Gołdap
  tytuł projektu: Gaszę zło, rozpalam dobro - dzieci i młodzież na ratunek społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap
  wnioskowana kwota: 98.300zł
 • cel szczegółowy nr 4 - edukacja dla bezpieczeństwa
  wnioskodawca: Powiat Gołdapski
  tytuł projektu: On ty i ja - razem na szlaku bezpieczeństwa powiatu gołdapskiego
  wnioskowana kwota: 99.985zł

 

 

Wyszukiwarka

Loading