GOŁDAP/CZERWONY DWÓR. Podczas majowego posiedzenia rady powiatu, które odbyło się w Czerwonym Dworze (powiat olecki), zarząd powiatu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, uchwały w tej sprawie nie poparł jedynie radny Piotr Miszkiel.

Dochody budżetu powiatu w 2017 roku wyniosły 28.005.485,43zł (99,53% planu), wydatki 27.315.718,53zł (92,9% planu). Rok zamknął się więc nadwyżką w wysokości 689.766,90zł

 

 
Wyszukiwarka

Loading