GOŁDAP. Rzecznik Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa od początku 2010 roku. Macierzystą organizacją rzecznika jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”. Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”. Rzecznik nadzoruje i organizuje działania na rzecz osób starszych, interweniuje, kiedy są niewłaściwie traktowani, udziela porad i informacji oraz wspiera inicjatywy środowiska seniorskiego. Pomaga też w kontaktach z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Każde miejsce, każda okazja są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze.

Spotkanie z rzecznikiem odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17.00 w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym przy ulicy Partyzantów 31 w Gołdapi. Jego organizatorami są: Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, Fundacja „Tu i Teraz” oraz Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Patronat nad spotkaniem objął burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”.

 

 
Wyszukiwarka

Loading