GOŁDAP. Starania zarządu powiatu o dofinansowanie remontów dróg powiatowych po raz kolejny przyniosły sukces. W środę, 16 maja, ministerstwo finansów oficjalnie potwierdziło informację dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi powiatowej - ul. Nadbrzeżnej w Gołdapi w kwocie 1.108.800zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 1.938.018zł. Wysokość dofinansowania w kwocie wyższej od wnioskowanej otwiera przed powiatem szansę na realizację kolejnej inwestycji poprawiającej stan dróg w powiecie gołdapskim, tym razem w części wiejskiej gminy Gołdap na odcinku Piękne Łąki – Niedrzwica –Gołdap.

Bartosz Zackiewicz
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 
Wyszukiwarka

Loading