Loading


GOŁDAP. Zarząd powiatu ogłosił wczoraj konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Kadencja obecnej dyrektor Mirosławy Równej kończy się 31 sierpnia br. Nie będzie ona już ubiegać się o to stanowisko. Planuje przejść na emeryturę.

Zainteresowani mają czas na składanie dokumentów do 30 maja do godziny 10. Można przedłożyć je w formie papierowej lub elektronicznej przez ePUAP. Następnie w ciągu 14 dni zbierze sie komisja konkursowa (wkrótce zostanie ona przez zarząd powołana) i przeprowadzi dalszą część procedury wyłaniającej nowego dyrektora.