Loading


GOŁDAP. Zarząd powiatu podjął dziś uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. 5-letnia kadencja obecnej dyrektor Anny Kuskowskiej kończy się 31 sierpnia br.

Zainteresowani mają czas na składanie dokumentów do 30 maja do godziny 10. Można przedłożyć je w formie papierowej lub elektronicznej przez ePUAP. Następnie w ciągu 14 dni zbierze sie komisja konkursowa (wkrótce zostanie ona przez zarząd powołana) i przeprowadzi dalszą część procedury wyłaniającej nowego dyrektora.