Loading


GOŁDAP. 5 maja na pl. Zwycięstwa odbył się piknik św. Floriana - impreza zorganizowana przez Urząd Miejski w Gołdapi, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, zarząd oddziału gminnego w Gołdapi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy. Przez kilka godzin można było zapoznać się sprzętem strażackim oraz strażacką służbą. Zorganizowane zostały gry i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa drogowego, wysokościowego. Można było podszkolić się z zasad udzielania pierwszej pomocy. Przez cały czas trwania imprezy serwowana była grochówka.


fot. Andrzej Jabłoński