Loading


POWIAT GOŁDAPSKI. Na głównych drogach przebiegających przez powiat gołdapski można spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli. Policjanci prowadzą działania „Majowy weekend”. Tegoroczna majówka będzie szczególnie długa. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym oraz ograniczenie zdarzeń drogowych.

Policjanci każdorazowo podczas kontroli będą sprawdzać stan trzeźwości oraz zdecydowanie reagować na wykroczenia, które w sposób szczególny przyczyniają się do wypadków: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Będą też zwracać uwagę, na prawidłowe poruszanie się pieszych oraz używanie przez nich elementów odblaskowych- po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów, zarówno przez tych zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych użytkowników dróg.

Informujemy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2013 r., poz. 839 z późn. zm.); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:

  • 30 kwietnia 2018r. w godz. 18.00 - 22.00
  • 1 maja 2018r. w godz. 8.00 - 22.00
  • 2 maja 2018r. w godz. 18.00 - 22.00
  • 3 maja 2018r. w godz. 8.00 - 22.00

Wyjeżdżając na majówkę nie zapomnijmy o zabezpieczeniu swojego mieszkania. Nie ma niestety idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest... życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy do naszego domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.

Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju informacji na automatycznej sekretarce. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.

KPP w Gołdapi