Loading


Uważni obserwatorzy lokalnej sceny samorządowo-politycznej mogli zauważyć w ostatnich miesiącach większą aktywność publiczną Andrzeja Juchniewicza, przewodniczącego zarządu komitetu PiS w Gołdapi. Zaczął bywać na posiedzeniach rad miasta i powiatu, uczestniczyć w różnych uroczystościach, spotkaniach, organizuje również różne wydarzenia. Wczoraj wyjaśniło się, skąd ta aktywność.

- Nie ukrywam, będę kandydował na stanowisko burmistrza - powiedział do mieszkańców gołdapskiego „Podlasia” podczas spotkania dotyczącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 651 przez teren gminy Gołdap.

Andrzej Juchniewicz ma 56 lat. Obecnie jest kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gołdapi. Od 4 kwietnia br. wznowił też prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą jako organizator turystyki. W 2016 roku przez pewien czas pełnił obowiązki wójta gminy Dubeninki. Z rekomendacji wojewody do funkcji tej został wyznaczony przez Beatę Szydło, ówczesną premier. W przeszłości był też nauczycielem.