Loading


GOŁDAP. Obchody 8 rocznicy wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, zorganizowali dziś rano w centrum miasta Starostwo Powiatowe w Gołdapi i 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy. O 8.41 włączone zostały syreny zaparkowanych na parkinku samochodów strażackich, Straży Granicznej  i policji, po czym odegrany został hymn państwowy. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła wicestarosta Grażyna Senda. Po nim był apel pamięci, w trakcie którego odczytano nazwiska 96 ofiar katastrofy i salwa honorowa. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Niepodległości.