Loading


GOŁDAP. 29 marca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Marszałek województwa Gustaw Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek przywitali gości i otworzyli spotkanie.

Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych jako zainteresowani aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014-2020 byli głównymi uczestnikami spotkania. Zaproszeni prelegenci przedstawili główne założenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w kontekście możliwości aplikowania o środki.

Poszczególne punkty programu dotyczące m.in. środków dla przedsiębiorców, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także harmonogram naborów w 2018 r. omówili Barbara Bąkowska – prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Joanna Kruszewska-Papuszka - dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Unijnych Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Dorota Solnicka - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kinga Krupińska - kierownik Biura Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!

logowanie