Loading


GOŁDAP. Andrzej Tobolski złożył w lutym do wojewody warmińsko-mazurskiego skargę na działania starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Wojciecha Hołdyńskiego. Uprawionym do rozpatrywania tego typu skarg jest jednak rada powiatu gołdapskiego i to do rady Urząd Wojewódzki w Olsztynie ją przekazał.Zarzuty przedstawione w skardze zostały przeanalizowane przez komisję rewizyjną. Wyniki tej analizy zostały wczoraj przedstawione radzie powiatu na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zdaniem komisji skarga jest w całości bezzasadna. W głosowaniu rady powiatu z tym zdaniem nie zgodziło się tylko dwóch radnych: Piotr Miszkiel i Andrzej Ciołek, którzy wstrzymali się od głosu. Pozostali radni zagłosowani za odrzuceniem skargi.