Loading


GOŁDAP. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Halina Wojtanis powołała wczoraj Radę Biblioteczną przy Bibliotece Publicznej w Gołdapi. W jej skład weszło 14 osób. Powołania członkom wręczyli w Urzędzie Miejskim dyrektor biblioteki oraz burmistrz Gołdapi Tomasz Luto.

Wczoraj też odbyło się pierwsze posiedzenie rady, podczas której wybrano przewodniczącego i zastępcę, a także uchwalono jej regulamin. Przewodniczącym został Jacek Rakowski, zastępcą Agnieszka Dziobkowska. Sekretarzem rady jest Marcin Białous (zgodnie ze statutem BP w Gołdapi nie jest on członkiem rady bibliotecznej).

Zgodnie z regulaminem rady bibliotecznej (Rozdział IV. Cele i zadania rady.):
  - rada zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności biblioteki oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności
  - rada zobowiązana jest do udzielania pomocy doradczej w zakresie statutowej działalności biblioteki

Posiedzenia rady odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!