GOŁDAP. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Halina Wojtanis powołała wczoraj Radę Biblioteczną przy Bibliotece Publicznej w Gołdapi. W jej skład weszło 14 osób. Powołania członkom wręczyli w Urzędzie Miejskim dyrektor biblioteki oraz burmistrz Gołdapi Tomasz Luto.

Wczoraj też odbyło się pierwsze posiedzenie rady, podczas której wybrano przewodniczącego i zastępcę, a także uchwalono jej regulamin. Przewodniczącym został Jacek Rakowski, zastępcą Agnieszka Dziobkowska. Sekretarzem rady jest Marcin Białous (zgodnie ze statutem BP w Gołdapi nie jest on członkiem rady bibliotecznej).

Zgodnie z regulaminem rady bibliotecznej (Rozdział IV. Cele i zadania rady.):
  - rada zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności biblioteki oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności
  - rada zobowiązana jest do udzielania pomocy doradczej w zakresie statutowej działalności biblioteki

Posiedzenia rady odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 
Wyszukiwarka

Loading