Loading


19 lutego starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł rolników, którym wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” nadane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaki otrzymali:

  • pan Jan Puchłowski, który wraz z żoną od 2000 roku prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 42ha. Główny kierunek to hodowla bydła mięsnego, które przeznaczone jest na eksport. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie podstawowe maszyny. Siedem lat temu rolnik pozyskał unijne środki finansowe z PROW na zakup maszyn rolniczych. Pan Jan Puchłowski chętnie angażuje się w pomoc sąsiedzką, pomagał również żonie, która przez 2 kadencje była sołtysem.
  • pani Jolanta Siebert, która wraz z mężem od 1995 roku prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni około 114ha (łącznie z dzierżawami). Obecnie główny kierunek produkcji stanowią sady na powierzchni około 70ha, w których uprawia się przede wszystkim jabłonie. Na pozostałym areale uprawiane są mieszanki traw. Pani Jolanta Siebert jest otwarta na potrzeby środowiska, podejmuje działania na rzecz integracji lokalnej prowadząc działalność świetlicy wiejskiej w miejscowej remizie OSP.
  • pani Joanna Godlewska, która wraz z mężem od 2004 roku prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni około 80ha. Główny kierunek to hodowla bydła opasowego. W gospodarstwie produkuje się pasze na potrzeby bydła i prowadzony jest program rolnośrodowiskowy. Uprawy to trwałe użytki zielone, mieszanki zbożowe, nostrzyk biały, pozostałe to mieszanki traw z motylkowymi. Gospodarstwo jest nowoczesne, zbudowane na bazie starych budynków, wyposażone we wszystkie podstawowe maszyny. W roku 2013 rolniczka pozyskała unijną dotację z PROW na modernizację gospodarstwa. Pani Joanna Godlewska posiada wyższe wykształcenie rolnicze oraz uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego i rolnego. Od 2011 roku prowadzi jednoosobową firmę, świadcząc usługi doradcze rolnikom.

Starosta pogratulował odznaczonym zaangażowania w tak ciężką pracę oraz życzył wytrwałości i sukcesów w dalszym prowadzeniu gospodarstw.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!