Loading


GOŁDAP. Mł. bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik nie jest już pełniącym obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Od lutego br. jest on już „stałym” komendantem. Akt powołania na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Gołdapi odebrał 2 lutego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z rąk podsekretarza stanu Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik od 1 grudnia 2017 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego PSP w Gołdapi, wcześniej od 1 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany. Od 2011 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

 

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zapobiegania pożarom i awariom w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz z zakresu ratownictwa chemicznego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W trakcie wieloletniej służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc różnego rodzaju kursy i szkolenia, jest ratownikiem medycznym oraz posiada tytuł młodszego ratownika wysokościowego KSRG. Przez wiele lat był dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ełk” oraz członkiem nieistniejącej już Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Ełk”.

 

źródło: KP PSP w Gołdapi