Loading


GOŁDAP. We wtorek zarząd powiatu przyznał dotacje organizacjom, które złożyły swoje oferty do konkursu ogłoszonego w ramach programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. I tak na przykład Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach otrzyma 6900zł na organizację festynu „Zażynki w Lisach”, Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” otrzyma 3500zł na organizację „Święta Sękacza” w Żytkiejmach, zaś UKS „Trójka” otrzyma 1100zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.

Łącznie wsparta zostanie realizacja 14 projektów, zgłoszonych przez 12 organizacji. Otrzymają one od powiatu 45 tysięcy złotych.