Loading


GMINA GOŁDAP, GMINA DUBENINKI. Do 15 lutego mieszkańcy gmin Gołdap i Dubeninki mogą składać wnioski o dofinansowanie w roku bieżącym demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pozostałe koszty jak np. związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachu inwestor musi pokryć w całości z własnych środków.

Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gołdapi lub Urzędzie Gminy w Dubeninkach.