Loading
 
 
 
 


OLSZTYN. 26 stycznia w Olsztynie pod egidą marszałka województwa Gustawa Brzezina odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Dzień pracowników publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju obchodzony jest corocznie 27 stycznia na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Upamiętnia on podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 r. przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Tego dnia w 1919 roku utworzono w II Rzeczypospolitej Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem. Warto zwrócić uwagę, że Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwową służbę zatrudnienia.

Jak co roku w uroczystości wzięli udział szacowni goście. Oprócz marszałka Gustawa Brzezina i wicemarszałka Mirona Sycza, wśród świętujących byli m.in. wicewojewoda Sławomir Sadowski, warmińsko-mazurski kurator oświaty Marek Krzysztof Nowacki i wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma.

Podczas spotkania jedną z dwóch pokazanych prezentacji wygłosił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Wojciech Hołdyński. Dotyczyła ona konkursu wiedzy o rynku pracy, który organizowany jest w powiecie gołdapskim od 2016 r. Za to przedsięwzięcie gołdapski urząd został uhonorowany w grudniu zeszłego roku statuetką i tytułem Lider Aktywizacji Osób Młodych 2017 w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy.

Na uroczystości wicewojewoda Sławomir Sadowski wręczył przyznane przez prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę. Wśród odznaczonych znalazła się pani Anna Link - specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi, która otrzymała medal brązowy. Z kolei dyplom marszałka województwa za wzorową pracę otrzymał z rąk wicemarszałka Mirona Sycza pan Marcin Ignaciuk, który zatrudniony jest na stanowisku informatyka.

Powołana przez marszałka kapituła przyznała Statuetki Marszałka wyróżniającym się powiatowym urzędom pracy w kategorii „Szczególne osiągnięcia w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w roku 2017". Otrzymały je:

  • PUP w Nowym Mieście Lubawskim i PUP w Nidzicy – wyróżnienie I stopnia
  • PUP w Nowym Mieście Lubawskim – wyróżnienie II stopnia
  • PUP w Gołdapi – wyróżnienie III stopnia

Należy zaznaczyć, że w powiecie gołdapskim w zeszłym roku nastąpiła największa dynamika spadku stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim.

Obchodzone święto stanowi m.in. okazję do spotkań pracowników urzędów pracy i instytucji rynku pracy z władzami państwowymi i samorządowymi, ale także z współpracującymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim jednak do szczególnego wyróżnienia i uhonorowania tych, którzy swoim zaangażowaniem wyróżnili się w codziennej pracy.