Loading


GOŁDAP. Polskie Radio Program 1 zainteresowane historią gołdapskich terenów odwiedziło Izbę Regionalną „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”.  W czasie wizyty, która miała miejsce 25 stycznia, zostały przekazane informacje dotyczące historii Gołdapi i jednocześnie śladów Jaćwingów. Goście byli żywo zainteresowani historią powstania naszego miasta  oraz zgromadzonymi zbiorami muzealnymi, w ogromnej mierze zebranymi przez założyciela i patrona Mieczysława Ratasiewicza,  a także przekazane przez społeczność lokalną.

BP w Gołdapi