Loading


GOŁDAP. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna. Komendant powiatowy insp. Robert Marciniak podsumował stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy gołdapskich policjantów w roku 2017.

W naradzie oprócz gołdapskich funkcjonariuszy wzięli też udział m.in. komendant wojewódzki policji insp. Tomasz Klimek, starosta Andrzej Ciołek, burmistrz Tomasz Luto, wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, sekretarz gminy Banie Mazurskie Irena Łobacz oraz zastępca prokuratora rejonowego Andrzej Zawadzki.Komendant wojewódzki podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu w pracę policjantów. W swoim wystąpieniu przedstawił wyniki statystyczne funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz podał priorytety na 2018 rok

Na zakończenie odprawy komendant podziękował władzom samorządowym za wpieranie policji. Podziękowania za pracę i efekty na ręce funkcjonariuszy przekazali również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury.