Loading
 
 
 
 


OLECKO. W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w rocznych zeznaniach podatkowych, naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku przypomina, że aby skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci należy spełnić wszystkie warunki określone w art. 27 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Ponadto wypełniając załącznik do zeznania - PIT/O - w części E należy pamiętać o tym, żeby prawidłowo wpisać nadany dziecku nr PESEL.

Więcej informacji na temat ulg i odliczeń znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2017