Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Rada miejska w Gołdapi potrzebowała dwudniowego posiedzenia, by uchwalić budżet gminy Gołdap na 2018 rok. Sesja zwołana 28 grudnia została przerwana w punkcie dotyczącym budżetu po złożeniu propozycji zmian w uchwale przez klub Gospodarni Razem. Jego członkowie chcieli zmiany kilku inwestycji zaproponowanych do wykonania przez burmistrza. Tomasz Luto stanowczo oponował, jednak na nic to sie zdało, klub ma bowiem większość w radzie.

W związku w tym, że potrzeba było przygotować nową wersję uchwały budżetowej, przewodniczący zarządził przerwę. Najpierw trwała kilkadziesiąt minut. Okazała się za krótka, dlatego też sesja została przerwana do kolejnego dnia.

29 grudnia klub skorygował swój wniosek. Głosowanie nad budżetem przebiegło już ”gładko”, uchwała został przyjęta jednogłośnie.

Dochody budżetu gminy Gołdap mają wynieść w bieżącym roku prawie 108 milionów złotych, z czego majątkowe ponad 22,6 miliona złotych. Wydatki planowane są w wyższej kwocie - ponad 117 milionów złotych, w tym majątkowe prawie 32 miliony złotych. Deficyt budżetu w wysokości 9,3 miliona złotych ma zostać sfinansowany z emisji obligacji (9 milionów złotych) i z wolnych środków z lat poprzednich.