Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Towarzysz to inaczej m.in. kompan, koleżka, kumpel, druh, kolega, znajomy, partner, wspólnik, znajomy*). Słowo z pozoru jak każde inne, jednak to ono było słowem zapalnym, który wywołało ostrą wymianę zdań podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Radny Andrzej Tobolski zabrał głos w punkcie ”wolne wnioski”. Chciał zadać m.in. pytanie skierowane do „towarzysza Ryszarda Wrzoska”. Zwrot ten od razu wzburzył wywołanego radnego oraz przewodniczącego rady. Andrzej Pianka oświadczył, że Andrzej Tobolski nie może zwracać się do innego włodarza określeniem „towarzysz” oraz odebrał mu głos. Uznał zachowanie radnego za niewłaściwe.fragment sesji rady miejskiej

Czy państwa zdaniem słowo "towarzysz” jest słowem znieważającym, którego radny nie ma prawa używać? Czy przewodniczący rady słusznie odebrał głos radnemu Tobolskiemu za jego użycie w stosunku do innego radnego? Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na ten temat. Swoją opinię mogą państwo zostawić komentarzu lub pod numerem tel. 87-735-20-44.

*) Słownik synonimów pod redakcją Andrzeja Dobrówki, Ewy Geller i Ryszarda Turczyna, wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 1995