Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Radni Wacław Grenda i Piotr Miszkiel złożyli interpelację ws. pozbawienia Andrzeja Ciołka prawa do tzw. „trzynastki” za rok 2017. Argumentują to spożywaniem przez niego alkoholu w czasie pracy. Miało do tego dojść 4 stycznia ubiegłego roku podczas wyjazdu starosty na teren gminy Dubeninki. To tego dnia wieczorem skradziona została służbowa skoda Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Podczas rozprawy sądowej dotyczącej tej właśnie sprawy zeznawały m.in. osoby, które tego dnia odwiedził. Wynika z nich, że uczestnicy spotkań, w tym Andrzej Ciołek, spożywali alkohol.


Temat ten powracał wielokrotnie podczas obrad rady powiatu lub jej komisji. Starosta za każdym razem zaznaczał, że wyjazd do mieszkańców gminy Dubeninki był wyjazdem służbowym, choć nigdy nie przedstawił, jakich konkretnie spraw służbowych on dotyczył. Zeznania świadków złożone w sądzie 24 maja 2017 roku wskazują zaś, że wyjazd miał inny charakter.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu, po złożeniu interpelacji przez radnych, starosta zareagował bardzo nerwowo.

Nie będę odnosił się do złożonego dokumentu, podpisanego przez dwóch radnych. Albo ktoś ma problemy ze słuchem, albo po prostu czyni daleko idące pomówienia. Rozważę, czy tego typu rozstrzygniecie nie znajdzie swojego finału przed organami ścigania bądź sądem. 4 stycznia już myślę, że może urosnąć do rangi jakiegoś święta w powiecie gołdapskim, bo panowie ten temat podejmują sukcesywnie, podrywając mój autorytet, próbując wpłynąć na obniżenie oceny jakości pracy mojej i zarządu. Tak panowie być nie może i myślę, że głęboko rozważę, by panom udowodnić, że jesteście w głębokim błędzie.

starosta gołdapski Andrzej Ciołek

Do radnych trafiła już odpowiedź na złożoną interpelację. Udzieliła jest wicestarosta Grażyna Senda. Wynika z niej, że nie stwierdzono, by 4 stycznia 2017r. starosta Andrzej Ciołek był w pracy w stanie nietrzeźwym. Brak jest bowiem dokumentów, które by to potwierdzały.


Jest mało prawdopodobne, by radni Wacław grenda i Piotr Miszkiel "odpuścili" ten temat. Będzie więc on miał zapewne ciąg dalszy.