Loading
 
 
 
 


BOĆWINKA. 15 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Boćwince odbył się drugi etap Międzyszkolnego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień, skierowany do uczniów wiejskich szkół podstawowych z terenu gminy Gołdap. Przeprowadzono go w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017. Pomysłodawcą oraz koordynatorką konkursu jest Beata Zajkowska - nauczycielka przedmiotów przyrodniczych oraz Wioleta Szlaszyńska ze Szkoły Podstawowej w Boćwince.