Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Dobiegła końca kadencja zarządu gołdapskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w składzie: Helena Łukaszewicz (przewodnicząca), Czesław Stawiecki (wiceprzewodniczący), Tadeusz Buraczewski (sekretarz), Maria Piątkowska (skarbnik), Cecylia Buczyńska-Buza (przewodnicząca komisji rewizyjnej), Halina Skrzypkowska (zastępca komisji rewizyjnej).

11 grudnia członkowie koła przybyli do siedziby związku, aby powołać nowy zarząd. Sala była wypełniona po brzegi. Na wybory przybyli również przedstawiciele z okręgu z Suwałk: przewodniczący okręgu Tadeusz Chludziński i przewodnicząca komisji rewizyjnej Krystyna Taraszkewicz.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Romuald Buza. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie i przypomnienie z całej działalności związku. Były serdeczne podziękowania, kwiaty, specjalne podziękowania członkom szczególnie się udzielającym.

Po przystąpieniu do nowych wyborów zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium zaufania dla byłego zarządu i tak "stary zarząd" został "nowym zarządem", poparty absolutnym zaufaniem. W dowód zaufania została wykonana, dedykowana specjalnie dla wszystkich gości od związkowego klubu "Wrzos", piosenka pt."Tu Jest Nasz Dom".

Goście specjalni z Suwałk również otrzymali podziękowania w postaci kwiatów i bombki z motywami gołdapskimi. Podsumowali oni spotkanie jako bardzo przyjazne, ciepłe i rodzinne, jakiego nie spotkali dotąd w innych związkowych kołach.

Członkowie związku jak również goście zakończyli wspólne spotkanie kawą z ciastkiem, po czym rozeszli się do domów w oczekiwaniu na następne spotkanie.

Przewodnicząca Helena Łukaszewicz wraz z księgową Marią Piątkowską zapraszają wszystkich gołdapskich emerytów i rencistów, aby zapisywali się do tutejszego związku. Jego siedziba mieści się w budynku Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego przy ul. Partyzantów 31. Otwarta jest od 9 do 12 w każdy poniedziałek i czwartek . (CBB)