Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi pożegnano bryg. mgr. inż. Krzysztofa Giedrojcia - byłego już komendanta gołdapskiej straży. Zakończył on służbę 30 listopada i przeszedł na emeryturę. Gołdapskimi strażakami kierował od początku powstania powiatu gołdapskiego.

U uroczystości wzięli udział m.in. komendant wojewódzki PSP Mirosław Hołubowicz, były wojewoda Marian Podziewski, obecni i byli strażacy, zarówno z Gołdapi jak i z winnych jednostek w naszym województwie, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych. Krzysztof Giedrojć ze wzruszeniem wspominał lata swojej służby i dziękował tym, których podczas niej spotykał na swojej drodze.

Od 1 grudnia pełniącym obowiązki komendanta powiatowego jest mł. bryg. mgr inż. Wojciech Szczepanik, dotychczas będący dowódcą JRG w Ełku. To absolwent studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu zapobiegania pożarom i awariom w SGSP oraz z zakresu ratownictwa chemicznego na WAT w Warszawie. Służbę rozpoczął w 2002 roku.