Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. 19 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas uwolnienia się mieszaniny propan butan ze zbiornika LPG. Udział w nim wzięli funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Gołdapi i Olecka oraz strażacy ochotnicy z Górnego, Grabowa, Dunajka, Bań Mazurskich, Żytkiejm i Dubeninek. Szkolenie prowadzone było przez zewnętrzną firmę, która posiada jeden z nielicznych w naszym kraju mobilnych trenażerów gazu LPG. Seminarium zostało podzielone na dwa bloki: teorię oraz praktykę. Panel teoretyczny dotyczył zagadnień:

  • właściwości fizyko-chemiczne wraz z charakterystyką mieszanin propan-butan
  • zjawiska towarzyszące emisji i pożarom gazu płynnego
  • omówieniu rodzajów zbiorników magazynowych wraz z armaturą
  • koncepcja działań podczas uwolnienia LPG do atmosfery

Podczas panelu praktycznego strażacy starali się wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych poruszając następujące tematy:

  • omówienie elementów zbiornika magazynowego
  • umiejętne wykorzystanie urządzeń pomiarowych do określania stref zagrożonych wybuchem (pomiar strefy)
  • ograniczanie emisji fazy gazowej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG
  • ograniczanie emisji fazy ciekłej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG
  • kontrola podczas działań z emisja i pożarem fazy gazowej
  • kontrola podczas działań z emisja i pożarem fazy ciekłej

Ponadto strażacy mieli możliwość dokładnego zapoznania się ze zbiornikiem magazynowym, mogli na własne oczy przekonać się, jak działają mechanizmy pożaru podczas emisji LPG oraz sprawdzić działanie instalacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiornika w sytuacji krytycznej. Ćwiczenia z wykorzystaniem mobilnego trenażera gazowego LPG dają wysoki poziom realizmu symulowanych działań. Było to pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane na terenie powiatu gołdapskiego.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gołdapi, gminy Gołdap, gminy Dubeninki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich.

st. kpt. Kamil Pawlukanis
KP PSP w Gołdapi


fot. Kamil Pawlukanis, Jarosław Dadura