Loading


GOŁDAP. 19 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas uwolnienia się mieszaniny propan butan ze zbiornika LPG. Udział w nim wzięli funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Gołdapi i Olecka oraz strażacy ochotnicy z Górnego, Grabowa, Dunajka, Bań Mazurskich, Żytkiejm i Dubeninek. Szkolenie prowadzone było przez zewnętrzną firmę, która posiada jeden z nielicznych w naszym kraju mobilnych trenażerów gazu LPG. Seminarium zostało podzielone na dwa bloki: teorię oraz praktykę. Panel teoretyczny dotyczył zagadnień:

 • właściwości fizyko-chemiczne wraz z charakterystyką mieszanin propan-butan
 • zjawiska towarzyszące emisji i pożarom gazu płynnego
 • omówieniu rodzajów zbiorników magazynowych wraz z armaturą
 • koncepcja działań podczas uwolnienia LPG do atmosfery

Podczas panelu praktycznego strażacy starali się wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych poruszając następujące tematy:

 • omówienie elementów zbiornika magazynowego
 • umiejętne wykorzystanie urządzeń pomiarowych do określania stref zagrożonych wybuchem (pomiar strefy)
 • ograniczanie emisji fazy gazowej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG
 • ograniczanie emisji fazy ciekłej na armaturze instalacji zbiornika magazynowego LPG
 • kontrola podczas działań z emisja i pożarem fazy gazowej
 • kontrola podczas działań z emisja i pożarem fazy ciekłej

Ponadto strażacy mieli możliwość dokładnego zapoznania się ze zbiornikiem magazynowym, mogli na własne oczy przekonać się, jak działają mechanizmy pożaru podczas emisji LPG oraz sprawdzić działanie instalacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zbiornika w sytuacji krytycznej. Ćwiczenia z wykorzystaniem mobilnego trenażera gazowego LPG dają wysoki poziom realizmu symulowanych działań. Było to pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane na terenie powiatu gołdapskiego.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gołdapi, gminy Gołdap, gminy Dubeninki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich.

st. kpt. Kamil Pawlukanis
KP PSP w Gołdapi


fot. Kamil Pawlukanis, Jarosław Dadura

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
 • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
 • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
 • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
 • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
 • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
 • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
 • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!