Loading


GOŁDAP. Starostwo Powiatowe w Gołdapi już wkrótce przystąpi do realizacji projektu „Własna firma w EGO”. Jego całkowita wartość wynosi 6.792.918zł. Środki na realizację pochodzić będą w blisko 98% ze środków europejskich oraz budżetu państwa (6.643.473,78zł). Wymagany wkład własny wynosi 2,2% tj. 149.444,22zł, wniesie go powiat gołdapski.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 sierpnia 2021r. Przyczyni się on do wzmocnienia systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w regionie EGO. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność firm, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa. Uczestnikami projektu będą 174 osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!