Loading
 
 
 
 


GOŁDAP. Kolejny pojazd będzie miał do swojej dyspozycji Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Jego zakup jest właśnie finalizowany. To używany ciężarowy Man z 2009 roku. Pojazd stoi już na podwórku ZDP.

W ramach ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta od przedsiębiorcy z powiatu kieleckiego, opiewająca na 265.557zł. Zakup jest finansowany ze środków własnych powiatu oraz gminy Gołdap.

Samochód po jego uzbrojeniu w pług i piaskarkę, co jest planowane w najbliższym czasie, będzie służył m.in. do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym.